Haiping Cao

Forskarassistent

Avdelningen för Material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Teknologie doktor


Kontakt

Rum
E2225
Telefon
+46 36-10 1655
Signatur/Kortnamn
CAHA
Schema
Ändra din information
Presentation Publikationer

Forskning

Haiping Cao forskar huvudsakligen om rheogjutning av lätta metallegeringar. Hans arbete fokuserar på etableringen av en robust process för rheogjutning av aluminium- och magnesiumlegeringar. Syftet är att eliminera eller kraftigt minska gjutningsdefekter så som porositet, oxidbeläggningar m.m. i komponenterna. Hittills har Haiping Cao tillsammans med sin kollega uppfunnit en lovande rheogjutningteknik som kallas RheoMetalTM process. Processen används nu kommersiellt i Sverige och andra länder. Haiping Cao har publicerat 13 vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid konferenser.

Biografi

Haiping Cao avlade 2005 teknologie doktorsexamen vid Linköpings Universitet/Tekniska Högskolan, Högskolan i Jönköping. Han har en magisterexamen i materialvetenskap från KTH (2001) och en kandidatexamen i gjutning från Fuzhou University of China (1995). Från 1995 till 2000 arbetade Haiping Cao med gjutning i Kina.

Artikel

Granath, O., Wessén, M., Cao, H. (2010). Porosity reduction possibilities in commercial Aluminium A380 and Magnesium AM60 alloy components using the RheoMetal process. Metallurgical Science and Technology Metallurgical Science and Technology, 28(1), 2-11 Italy: Teksid Aluminium . More information
Cao, H., Wessén, M., Granath, O. (2010). Effect of injection velocity on porosity formation in rheocast Al component using RheoMetal process International Journal of Cast Metals Research, 23(3), 158-163. More information
Granath, O., Wessén, M., Cao, H. (2008). Determining the effect of slurry process parameters on semisolid A356 alloy microstructures produced by the RheoMetalTM process International Journal of Cast Metals Research, 21(5), 349-356. More information
Cao, H., Granath, O., Wessén, M. (2008). The effect of Si Content on the Mechanical Properties of Rheocast Al Components Using the RHEOMETAL Process Solid State Phenomena, 141-143, 779-784. More information
Cao, H., Wessén, M. (2005). Segringsband i pressgjutna magnesiumkomponenter Gjuteriet, 5, 27-. More information
Wassén, M., Cao, H. (2005). The Effect of Mould Constraints on the 0.2% Proof Stress of As-Cast Mg-Al Alloys Materials Science Forum, 488-489, 165-168. More information
Cao, H. (2005). On some characteristics of microstructure and defects in die-cast magnesium components Materials Science Forum, 488-489, 283-286. More information
Cao, H., Wessén, M. (2005). Mechanisms of segregation band defect formation in pressure die-cast magnesium components Materials Science Forum, 488-489, 381-384. More information
Cao, H., Wessén, M. (2005). Characteristics of microstructure and banded defects in die-cast AM50 magnesium components International Journal of Cast Metals Research, 18(6), 377-384. More information
Cao, H., Wessén, M. (2004). Effect of Microstructure on Mechanical Properties of As-Cast Mg-Al Alloys Metallurgical and Materials Transactions. A, 35(1), 309-319. More information

Konferensbidrag

Granath, O., Wessén, M., Cao, H. (2008). Porosity reduction possibilities in commercial aluminium A380 and magnesium AM60 alloy components using the RheoMetalTM process. Milano, Italy.: Associazione Italiana di Metallurgia, More information
Wessén, M., Cao, H. (2006). Influence of holding time on particle size of an A356 alloy using the new Rapid Slurry Forming process. More information
Cao, H., Wessén, M. (2006). Processing effects on the morphology of semi-solid Mg alloy slurry produced by the RSFTM process. More information
Wessén, M., Cao, H. (2006). The RSF technology: A possible breakthrough for semi-solid casting processes. More information
Wessén, M., Cao, H. (2004). On the Reliability of Yield Strength Data Evaluated From As-Cast Tensile Test Bars. Weinheim: Wiley-VCH, cop., More information
Cao, H., Wessén, M. (2003). Modelling of Microstructure: Mechanical Property Relations in Cast Mg-Al alloys. Warrendale, Penn.: TMS, More information
Cao, H., Wessén, M. (2003). On the mechanisms of segregation band formation and its influence on the mechanical properties of pressure die cast magnesium alloys. Aalen: Europ. Forschungsgemeinschaft Magnesiumguss, More information
Cao, H., Wessén, M. (2002). Influence of Microstructure on Mechanical Properties in Mg-Al Casting alloys. International Conference on High Tech Die Casting, Associazione Italiana di Metallurgica, Vicenza, Italy. More information

Licentiatavhandling

Cao, H. (2004). On the Microstructure and Mechanical Properties of Mg-Al Alloys (Licentiate thesis, Jönköping: Ingenjörshögskolan). More information