Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Avdelningen för Industriell produktutveckling, produktion och design
Avdelningen för Logistik och verksamhetsledning
Avdelningen för Material och tillverkning
Avdelningen för Produktutveckling
Avdelningen för Yrkeshögskolan
Resurs
Uppdrag
VD-kansli
Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap
Avdelningen för Industriell organisation och produktion
Avdelningen för Datateknik och Informatik
Avdelningen för Matematik, Fysik och Kemi

Högskolan för lärande och kommunikation

Avdelningen för kompetensutveckling
Avdelningen för psykologi och pedagogik
Avdelningen för språk och kommunikation
Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier
Forskarutbildning
Utbildning
Vd-kansli

Jönköpings Studentkår

Café Rio
Kansli
Studentkår
Studentservice
Studerandeföreningar

Högskoleservice

Campusservice
Ekonomi
HR-avdelningen
Internationella kontoret
Ledningskansli
Planeringsavdelningen
Projektkontoret
Resurs
Studentstöd & service
Studieadministration
Ledning
Bibliotek
IT-service
Kommunikationsavdelningen

Internationella Handelshögskolan

Företagsekonomi
Leadership Team
Resurs
Statistik
Informatik
Nationalekonomi
Rättsvetenskap
     Institutet för Utländsk Rätt (IUR)
Forskningscenter
     CEnSE - Centrum för entreprenörskap och regional utveckling
     CeFEO - Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
     MMTC - Media, Management and Transformation Centre
Administration
     Externa relationer, JIBS

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Rektor
Rektors kansli
     Högskoleledning

Jönköping University Enterprise

Jönköping University Enterprise
Ledning
Pathway Programmes

Hälsohögskolan

Resurs
The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare
Vd-kansli
Avdelningen för socialt arbete
Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Avdelningen för omvårdnad
Avdelningen för rehabilitering
Institutet för gerontologi
Centrum för Oral Hälsa
Forskarskolan Hälsa och Välfärd
Yrkeshögskolan