Leif Svensson

Tekniklektor maskinteknik

Avdelningen för Industriell produktutveckling, produktion och design , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Programansvarig Industriell ekonomi och produktionsledning

Kontakt

Rum
D2405
Telefon
+46 36-10 1589
Signatur/Kortnamn
SVELEI
Schema
Ändra din information