Tomas Müllern

Professor företagsekonomi

Företagsekonomi , Internationella Handelshögskolan

Ekonomie doktor


Kontakt

Rum
B4321
Telefon
+46 36-10 1851
Signatur/Kortnamn
MUTO
Schema
Ändra din information
Presentation Publikationer

För en presentation av Tomas Müllern och hans forskning, se hans engelska presentation.

Antologibidrag

Müllern, T. (2008). Retoriska strategier för att koordinera en virtuell gemenskap. In: Att förstå strategi: Process och kontext (pp. 255 -270). Lund: Studentlitteratur More information
Müllern, T. (2007). Lärandeprocesser i och kring organisationer: Nya perspektiv på begreppet organisatoriskt lärande. In: Organisation: teorier om ordning och oordning Malmö: Liber More information
Müllern, T. (2006). Middle managers' identity work in a media context. In: Leadership in the Media Industry: Changing Contexts, Emerging Challenges (pp. 29 -40). Jönköping: Media Management and Transformation Centre, Jönköping International Business School More information
Achtenhagen, L., Melin, L., Müllern, T. (2003). Learning and Continuous Change in Innovating Organizations. In: Innovative Forms of Organizing: international perspectives (pp. 72 -94). London: SAGE More information
Achtenhagen, L., Ericson, T., Melin, L., Müllern, T. (2003). Leadership: The Role of Interactive Strategizing. In: Innovative Forms of Organizing: international perspectives (pp. 49 -71). London: SAGE More information
Müllern, T. (2002). Moving Beyond the Rhetoric of the Post-modern Corporation: Some observations on complementaries in innovative forms of organizing. In: Kerstin Sahlin-Andersson & Anders Söderholm (Ed.), Beyond Project Management: New perspectives on the temporary-permanent dilemma (pp. 205 -223). Malmö: Liber ekonomi More information
Müllern, T. (2000). Integrating the Team-based Structure in the Business Process: The Case of Saab Training Systems. In: Andrew M. Pettigrew and Evelyn M. Fenton (Ed.), The Innovating Organization London: Sage More information
Müllern, T. (1994). Införande av marknadslösningar i offentlig sektor. In: Samhällets strukturomvandling och dess betydelse för lokal och regional anpassning: rapport från ett FOA-seminarium i Stockholm, 30 september 1993 Stockholm: FOA rapport More information

Artikel

Eriksson, N., Müllern, T. (2017). Interprofessional barriers: A study of quality improvement work among nurses and physicians Quality Management in Health Care, 26(2), 63-69. More information
Müllern, T., Irinca, A., Morawietz, A., Pajarskaite, M. (2015). Celebrities and Music and Brand Recall Cues - An Experimental Study of TV Commercials Advances in Social Sciences Research Journal, 2(10), 174-190 Manchester, UK: Society for Science and Education . More information
Anisimova, T., Müllern, T., Plachkova, T. (2014). Popular Music in Audio-Visual Advertising: A Study of the Roles and Functions of Lyrics in TV-Commercials Advances in social sciences research journal, 1(5), 8-21. More information
Müllern, T., Nordin, A. (2012). Revisiting empowerment: a study of improvement work in health care teams Quality Management in Health Care, 21(2), 81-92. More information
Maaninen, E., Müllern, T. (2009). A contextual understanding of projects: the importance of space and time Scandinavian Journal of Management, 25(3), 327-339. More information
Müllern, T., Stein, J. (2000). Konsten att övertyga: Ledaren som retoriker i den nya ekonomin Ledmotiv, 75-82. More information
Müllern, T., Östergren, K. (1996). Kan organisationer lära Quid Novi, Tema 1. More information
Müllern, T. (1996). Klassikern: Henri Fayol.: Den moderna planringssynens andlige fader Quid Novi, 77-86. More information

Bok

Müllern, T., Melander, A. (2010). Strategisk förnyelse i kooperativa företag. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Müllern, T., Bengtsson, M., Söderholm, A., Wåhlin, N. (2007). A Grammar of Organizing. Cheltenham: Edward Elgar More information
Müllern, T. (2006). Den karismatiska chefen: en bok om att utveckla det egna ledarskapet. Lund: Studentlitteratur More information
Müllern, T., Stein, J. (2000). Ledarskap i den nya ekonomin: konkurrensen om kompetens, kapital och kunder. Malmö: Liber More information
Müllern, T., Stein, J. (1999). Övertygandets ledarskap: om retorik vid strategiska förändringar. Lund: Studentlitteratur More information
Müllern, T. (1994). Den föreställda organisationen: Om kulturella processer i och kring organisationer. Stockholm: Nerenius & Santérus More information
Müllern, T. (1993). Kommundelsnämnder i Sverige: Ett försök till taxonomi. Umeå: Handelshögskolan More information

Doktorsavhandling

Müllern, T., Östergren, K. (1995). Lärandekulturer: En studie av organisatoriskt lärande under olika institutionella betingelser (Doctoral thesis). Handelshögskolan i Umeå More information

Konferensbidrag

Manzoor, A., Müllern, T., Berndt, A. (2018). International Consumers Airline Experiences and Negative Brand Emotions Expressed on Social Media: A Consumer Perspective. 44th European International Business Academy Conference (EIBA 2018), December 13-15, Poznan, Poland, 2018. More information
Wictor, I., Andersson, S., Müllern, T. (2012). Leadership and Organisation in Born Globals. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T. (2005). Middle managers identity work in a media context. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Wåhlin, N. (2005). Leadership in the Identity-Alterity Interface: Tensions in Middle Management Positions. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Manninen, E. (2005). Complementaries and dualities in the managing of activities in a project intensive organization. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Melander, A., Naldi, L., Sarti, D. (2005). Facing dualities in cooperative organizations: Identity construction in Södra Skogsägarna and Unicoop Firenze. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Lundin, R., Müllern, T. (2002). Moving Beyond the Team-Based Structure: Projects as a Basis for Innovation in Highly Competitive Industries. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T. (2001). Conceptions of Leadership and Influence: A Re-reading of Three Leadership Classics.. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Achtenhagen, L., Melin, L., Müllern, T., Ericson, T. (2001). Beyond leadership: Shared organizing and strategizing processes in innovative organizational settings.. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Stein, J. (2000). Cars, Information and Petroleum: A Rhetorical Odyssey in Three Industries through the Lenses of Executive Speeches.. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Stein, J. (1999). The Appearance of the Future: Emotion and Logic in the Rhetorical Expression of Strategic Change.. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Ericson, T., Melin, L., Müllern, T. (1999). Organizing is Strategizing: Innovative forms of organizing means continuous strategizing.. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Stein, J., Melin, L. (1998). Who’s Writing the Text: – The Rhetorical Dialogue of Strategic Change Projects. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Fenton, E., Pettigrew, A., Müllern, T. (1998). Theoretical Perspectives on New Forms of Organising.. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Melander, A., Melin, L., Müllern, T., Stein, J. (1997). The Rhetoric of Strategy Making: A Study of Annual Speeches from Four Generations of CEOs.. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Stein, J., Melin, L. (1997). On the Rhetoric of Managing Change – the Initial Phase. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Östergren, K. (1994). Two Perspectives on Organizational Learning: Exploring Re-orientation Projects in Different Organizational Fields. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Östergren, K. (1990). Kunskapsföretagens individberoende. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information
Müllern, T., Östergren, K. (1986). Power & problems. The Fourteenth McGill International Entrepreneurship Conference, September 16-18, 2011, Odense, Denmark. More information

Licentiatavhandling

Jaensson, J., Müllern, T. (1992). Till invånarnas tjänst: Om marknadsorientering i kommuner (Licentiate thesis). Handelshögskolan, Umeå More information

Samlingsverk

(2013). Att utveckla vården: Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Lund: Studentlitteratur AB More information