Isabelle Johansson

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Tjänstledig

Kontakt

Rum
F315
Signatur/Kortnamn
JOHISA
Schema
Ändra din information
Publikationer

Artikel

Johansson, I., Jansson, H., Lindmark, U. (2016). Oral health status of older adults in Sweden receiving elder care: Findings from nursing assessments Nursing Research, 65(3), 215-223. More information

Konferensbidrag

Johansson, I., Torgé, C., Jansson, H., Lindmark, U. (2017). Effekt på munhälsa av samarbete mellan tandhygienist och personal i äldreomsorg. TandhygienistDagarna 2017: Hälsomyter, erosion och munhälsa, Göteborg, 2-4 april, 2017.. More information

Licentiatavhandling

Johansson, I. (2019). Dental- and nursing care collaborations in Sweden – A way to support nursing staff in oral hygiene care for older people (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Övrigt

Johansson, I., Torgé, C., Lindmark, U. . Is an oral health coaching programme a way to sustain oral health for elderly people in nursing homes: A feasibility study. More information