Carina Jonsson

Utbildningshandläggare

Studieadministration , Högskoleservice

Ladokfunktionen

Kontakt

Rum
K2025
Telefon
+46 36-10 1542
Signatur/Kortnamn
JONC
Schema
Ändra din information
Presentation

Carina har många års erfarenhet av studieadministrativt arbete vid JTH. De senaste åren har även YH-administration blivit en del av arbetsuppgifterna. Hon jobbar också med utveckling av kursplanedatabasen KursInfo och som sekreterare i utbildnings-rådet för programmen på avancerad nivå.

 

Program:
• Logistik och ledning
• Sustainable Supply Chain Management
• Industriell Produktframtagning (Civilingenjör)
• Production Development and Management (Master)
• YH-utbildning