Visa alla grupper

Högskolans disciplin- och avskiljandenämnd

Susanne Einarson
Sekreterare
+46 36-10 1299

Anders Andersson
Ledamot
+46 36-10 1621

Nerrolyn Ramstrand
Ledamot
+46 36-10 1271

Carin Rösiö
Ledamot
+46 36-10 1638

Anna Sellin
Ledamot
+46 36-10 1891

Anna Blombäck
Suppleant
+46 36-10 1824

Stefan Engberg
Suppleant
+46 36-10 1404

Magnus Karlsson
Suppleant
+46 36-10 1295